perjantai 30. tammikuuta 2015

Puheenjohtaja


Viime marraskuun seurakuntavaaleissa valittu seurakuntaneuvosto kokoontui eilen ensimmäisen kerran. Neuvostoon äänestettiin vaaleissa 14 erilaista ihmistä. Joukossa on selvästi innostusta ja kiinnostusta seurakunnan toimintaan ja johtamiseen. He ovat sitoutuneita seurakuntaan ja sen uskoon sekä tehtäväänsä luottamushenkilöinä. Sitoutuminen on perusta sille, että voimme tehdä yhteisen työmme hyvin seuraavien neljän vuoden aikana. Näiden ihmisten kanssa on hyvä aloittaa uusi nelivuotinen kausi.
Nuorin neuvoston jäsen täyttää tänä vuonna 19, vanhin 72 vuotta. Keski-ikä on 48. Naisia on lisäkseni 10, miehiä 4. Jäsenet tulivat valituiksi neljältä eri ehdokaslistalta. Ammatit painottuvat ihmisten kanssa tehtävän työn puolelle. Monen sydäntä lähellä ovat erityisesti lapset ja nuoret. Heidän parissaan palkkatyötä tekee tai tulee todennäköisesti tekemään noin puolet jäsenistä, ja muillekin lasten ja nuorten asiat ovat tärkeitä.
Esittelin kokouksessa kaikille uutena asiana lapsivaikutusten arvioinnin eli "LAVAn". Kirkolliskokous päätti lisätä sen kirkkojärjestykseen ja säädös tuli voimaan 1.1.2015. Pykälä (KJ 23 luku 3 §) kuuluu: ”Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.”
Arvioinnin tekemistä varten on julkaistu laaja ohjeistus. Käytäntöön soveltamista opetellaan nyt kaikissa seurakunnissa - ainakin pitäisi. Lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa ei kuitenkaan saa eikä sen tarvitse johtaa siihen, että jatkuvasti kasvava ikääntyneiden joukko, työikäiset tai perheettömät unohdetaan.
Oma odotukseni uutta seurakuntaneuvostoa kohtaan on, että voimme yhdessä ja sopuisasti etsiä ratkaisuja seurakunnan haasteisiin. Neuvoston jäsenillä on yhteenlaskettuna todella paljon kokemusta, tietoa ja ymmärrystä, joka hyödyttää päätöksentekoa. Seurakuntaa ei palvele keskustelu, jossa pidetään asioita arvovaltakysymyksinä tai kiistellään oikeassa olemisesta. Käsiteltäviä asioita täytyy tarkastella mahdollisimman monesta näkökulmasta, mutta niistä päätettäessä täytyy asettua ongelmien samalle puolelle eikä vetää köyttä eri päistä. Eilisen kokouksen perusteella luotan siihen, että olemme yhteisellä asialla.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti